• Svarbiausia – žmogus!
    • Svarbiausia – žmogus!
    • Svarbiausia – žmogus!

Socialiniai tinklai

Paieška

Lankomumo statistika

Šiandien38
Vakar77
Šią savaitę38
Šį mėnesį3938
Viso1078287

Dabar svetainėje 245 svečiai ir narių nėraRenginiai ir naujienos

Rinkimų sėkmė priklauso ir nuo aktyvių moterų

“Moterų klubo ir individualių rinkiminių strategijų numatymas ir plėtojimas” – tokia tema Audros Užemeckienės paskaitą vakar klausė LSDMS klubo moterys.

 Anot Audros Užemeckienės, visų politinių partijų sėkmę rinkimuose lemia rinkėjų aktyvumas per rinkimus. Vienas populiariausių efektyvumo didinimo metodų yra strateginis planavimas. Pastaraisiais metais jo vaidmuo ir reikšmė modernioje visuomenėje vis auga. Tai veikia spartūs socialiniai ir technologiniai pokyčiai. Strateginis planavimas yra orientuotas į ateitį, tačiau jis padeda tobulinti einamuosius sprendimus.

“Rengiant strategiją reikia nustatyti, kaip turi būti pasiektas tikslas, kokius jis užbrėžia uždavinius, taip pat numatyti, kokiu būdu turi būti realizuoti šie uždaviniai, kokie jų įgyvendinimo būdai. Norint efektyviausiu būdu įgyvendinti pasirinktą strategiją – reikia rasti geriausius būdus, kelius, veiksmų kryptys, priemones, jų seką, kad rezultatas būtų geriausias. Taip pat reikia vertinti strategijos įgyvendinimą – atlikti stebėseną, monitoringą, atitinkamai koreguojant ilgalaikius tikslus ir uždavinius, atsižvelgiant į naujas sąlygas, patirtį, naujas idėjas ir galimybes. Gerai apgalvota strateginė vizija numato ilgalaikės plėtros gaires ir nustato organizacijos lūkesčius”, – tikino A. Užemeckienė.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeigu  politinė socializacija skatina politinio dalyvavimo  aktyvumą, tada, nustačius moterų įtraukimo į įvairias socialines, politines grupes ir atstovavimo lyties interesams būdus, būtų galima efektyviau plėtoti  moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą politikoje Lietuvoje. Pagrindines politinio  dalyvavimo formos būtų: balsavimas vietos ir nacionaliniuose rinkimuose, balsavimas referendumuose,  dalyvavimas rinkiminėje kampanijoje ar rinkimų  organizavime, aktyvi narystė partijoje, aktyvi narystė spaudimo grupėje, dalyvavimas demonstracijose ar streikuose su politiniais reikalavimais,  įvairių formų pilietinio nepaklusnumo akcijos ir kiti veiksmai susiję su dalyvavimu nuo vyriausybės nepriklausančių grupių veikloje darančioje įtaką politikai.

“Moterims yra reikalinga politinė socializacija – procesas, kurio metu yra mokomasi ir įgyjama žinių, tam tikrų politinių orientacijų, politinių  vaidmenų, vertybių sistemos, elgesio būdų, visuomenėje priimtinų kultūros, elgsenos ir komunikacinių normų įsisavinimas”, – akcentavo pranešėja.

Politinė socializaciją vyksta gaunant informaciją apie politinius  simbolius, institucijas ir procedūras, išmokstant  aktyvaus ar pasyvaus dalyvavimo valstybėje, įsisavinant vyraujančią vertybių sistemą ir ideologiją.  Moterų politinis dalyvavimas priklauso nuo motyvacijos, politinių žinių, gebėjimų, nuostatų ir politinio elgesio  stereotipų, įgyjamų politinės socializacijos proceso,  rinkiminės kampanijos metu, taikomos strategijos  ir taktikos praktikavimo bei apvainikuojančios politinės sėkmės. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Partinės organizacijos daro esminę įtaką  moterų politikių karjeros startui, nes jas nominuoja,  įtraukia į kandidatų sąrašus, palaiko moterų ir vyrų  atitinkamą proporciją, tvirtina ir reitinguoja juos.  Partijos tampa „stikline užtvara” moterų politinei  karjerai ir moterų politikių reprezentacijai. Partinių organizacijų svari įtaka lemia ir reguliuoja  moterų politinės reprezentacijos lygmenį. Moterų atrankos į kandidatus atvirumo procesui taikomos centralizacijos ir institucionalizacijos koncepcijos. Moterų iškėlimą kandidatėmis  lemia moterų partinė veikla organizacijoje (vietinėse  būstinėse, lokalizuotose apygardose, rinkiminėse  kampanijose, žiniaskliadoje, viešųjų ryšių akcijose), joms dirbant partinėje biurokratinėje struktūroje.

Būsimų kandidačių politinę perspektyvą pirmiausiai suteikia jų politinės veiklos savivaldos tarybų lygmenyje įgijimas, žinomumas,  populiarumas, matomumas, užmezgant ryšius,  suburiant paramos ar veiklos tinklus, įgaunant  pripažinimą ir pasitikėjimą apskrities ar savivaldybės rinkiminėje apygardoje. Moterys privalėtų sugebėti  pažvelgti į save ir suvokti save kaip nepriklausomas, turinčias specifinius poreikius ir interesus,  savas viltis ir teises, pasijausti esančias ne tik savo šeimos, bet ir vietinės bendruomenės dalimi. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reikėtų skatinti žiniasklaidos pozityvumą moterų politikių atžvilgiu. Pageidautina, kad žiniasklaida  patelktų ne neigiamus, bet teigiamus moterų politikių įvaizdžius, jų politinę potenciją ir viešojo  gyvenimo vaizdinius. Svarbus modernių žurnalistų, propaguojančių lyčių lygybės politiką,  angažavimas politinių rinkimų laiku ir jų pozityvaus požiūrio į moterų politinį dalyvavimą artikuliavimas.   Rinkimų šūkis gali keistis ir sulig kiekvienais rinkimais būti vis kitoks, tačiau jis būtinai turi atitikti partijos strategiją. Žinoma, idealu, jei tuo pačiu metu jis smogtų didžiausiam konkurentui į paširdžius.

Reikia steigti ir plėtoti  partijos viduje moterų grupes, pasikviečiant patyrusias politikes, Seimo nares, kurios padėtų  mobilizuoti rinkėjus, vystyti politinę moterų  savimonę, mokytų naujas kandidates ir partietes politinės komunikacijos, politinės elgsenos  ir įvaizdžio. Naudojantis pažangiomis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, patartina burti politikių tinklus, rengiant moterų  rinkimines kampanijas, telkiant lėšas teikti moterims kandidatėms finansinę paramą logistikos  išlaidoms. Būtina vykdyti lobistinę veiklą su Seimo atstovais ar telkti spaudimo grupę Seimui ir  organizuoti jos aktyvią veiklą. Svarbios sąmoningumo kėlimo priemonės, koordinuojamos  kampanijos moterų ir vietinės bendruomenės  tarpe, įveikiant tradicinius stereotipus ir visuotinę politinę moterų apatiją.

“Lietuvoje nėra specialios  nuostatos ar fondo paremti moterims politikėms  rinkiminių kampanijų metu. Todėl neatidėliotinas uždavinys – ieškoti būdų kaip didinti išteklių paskirstymo tarp moterų ir vyrų skaidrumą  politinėse organizacijose, pasiskirstant finansi­nius ištekliu,o drauge galią bei valdžią”,- sakė A. Užemeckienė.

Po paskaitos vaišintasi arbata ir daug diskutuota apie moters svarbą politikoje.
LSDP Klaipėdos info
 
Audros Užemeckienės nuotr.

 

 

 

TOP