• Svarbiausia – žmogus!
  • Svarbiausia – žmogus!
  • Svarbiausia – žmogus!

Socialiniai tinklai

Paieška

Lankomumo statistika

Šiandien83
Vakar158
Šią savaitę610
Šį mėnesį1703
Viso1085376

Dabar svetainėje 260 svečiai ir narių nėraLSDP nario mokesčio mokėjimo tvarka

on 2013 m. liepos 12 d.. Kategorija: Dokumentai

                                    PATVIRTINTA:

LSDP Prezidiumo posėdyje

 2018-02-20


LSDP NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

 1. Nario mokestis sudaro labai ženklią ir svarbią Partijos lėšų dalį. Kiekvienas LSDP narys privalo mokėti nario mokestį ( LSDP statuto 11.5 str.)
 2. LSDP nariai moka ne mažiau 1 % savo pajamų, atskaičius mokesčius. Pensininkai, neturintys kitų pajamų, išskyrus pensiją, moka 1 Euro mokestį per mėnesį, o gaunantys ir kitas pajamas – 1 % nuo savo pajamų (įskaitant pensiją) atskaičius mokesčius.  (LSDP statuto 81 str.)
 3. Narys, pretenduojantis dalyvauti skyriaus ar partijos renkamų organų rinkimuose ar būti pretendentu į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus, pateikia skyriaus ar LSDP finansų komisijai vėliausią savo pajamų deklaraciją, deklaruotą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet nerečiau kaip kartą per ketvirtį. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus prezidiumui ( tarybai) nutarus, moka ne mažesnį kaip 0,3 Euro mokestį per mėnesį. (LSDP statuto 81 str.)  LSDP skyriaus iždininkas sudaro tokių Partijos narių sąrašą ir apie tai informuoja skyriaus prezidiumą (tarybą).
 5. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka Partijos grupės iždininkas ar skyriaus iždininkas. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis pastoviai informuoja Partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje. (Pridedama. Žiniaraščio forma).
 6. LSDP skyriai už kiekvieną įskaitoje esantį Partijos narį LSDP tarybai už einamuosius metus iki sausio 1 d. į Partijos atsiskaitomąją sąskaitą perveda po 3 Eur per metus. (LSDP atsiskaitomoji sąskaita: LT 067300010124766683 Swedbank. Įmonės kodas: 191362889).
 7. LSDP skyriaus tarybos nutarimu dalis nario mokesčio gali būti skiriama grupių veiklai finansuoti. Grupės iždininkas pateikia ataskaitą skyriaus iždininkui apie lėšų panaudojimą.
 8. Ketvirtadalis nario mokesčio įmokų, kurias sumoka LSDMS nariai, gali būti skiriamos LSDMS klubų veiklai skyriuose finansuoti.
 9. Kiekvienas LSDP narys turi būti supažindintas su Partijos nario mokesčio mokėjimo tvarka.
 10. LSDP narys, pusę metų nemokantis nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus renkamų Partijos organų posėdžiuose ir būti kandidatu visų lygių Partijos renkamų organų rinkimuose bei keliamas kandidatu valstybės (savivaldybės), Europos Sąjungosinstitucijų rinkimuose, o be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis Partijos veikloje ir nemokantis nario mokesčio, Partijos grupės arba skyriaus finansų komisijos siūlymu, skyriaus etikos ir procedūrų komisijos sprendimu braukiamas iš Partijos narių sąrašų. ( LSDP statuto 18 str.)
 11. Siūlyti LSDP finansų komisijai nuolat tikrinti LSDP skyrių finansinę veiklą. 

 

      LSDP buhalterė                                                                                     VALENTINA SAZANOVA

 

______________

TOP