Renginiai ir naujienos

Nėra modernios Europos be lyčių lygybės

Kas yra demokratija pariteto pagrindais? Kaip Jūs galite prisidėti prie demokratijos pariteto pagrindais kampanijos?
Demokratija pariteto pagrindais reiškia vienodą moterų ir vyrų atstovavimą priimant politinius sprendimus. Ji pripažįsta, kad moterys ir vyrai turėtų vienodai dalintis teisėmis, atsakomybėmis ir valdžia, kas padarytų mūsų politinę sistemą labiau demokratišką ir teisingą.

Kaip galime prisidėti prie šios kampanijos?

•    Siekime užtikrinti paritetą lyčių lygybės atžvilgiu kandidatų į Europos parlamentą rinkimų sąrašuose;
•    Dalyvaukime kampanijose, kurios vyksta mūsų šalyje;
•    Skleiskime lyčių lygybės idėjas draugų ir artimųjų tarpe;
•    Apsilankykite tinklapyje www.paritydemocracy.eu ;
•    Atiduokite pirmumo balsus moterims Europos Parlamento rinkimuose.

Europa esame mes. Svarbūs sprendimai priiminėjami Europos lygmenyje įtakoja mūsų kasdieninį gyvenimą. Reikia, kad tiek moterys, tiek vyrai būtų lygiai atstovaujami priimant sprendimus. Lyčių balansas politikoje gerina sprendimų priėmimą ir leidžia tolygiai paskirstyti visuomenės resursus, kurie atitinka tiek moterų, tiek vyrų poreikius. Demokratija pariteto pagrindais kuria naujas galimybes, praplečia perspektyvas ir suteikia naujas kompetencijas sprendimų priėmimui.
Socialdemokratės moterys visada buvo pažangiausia Lietuvos visuomenės dalis, siekianti užtikrinti lyčių lygybę. Šioje misijoje mes esame ne vienos, turime daug bendraminčių kitose Europos šalyse bei Europos Parlamente. Plėsdamos tarptautinius ryšius galėtume sustiprinti savo pozicijas, pasidalinti patirtimi, taptume labiau solidarios.
 
Nuotraukoje projekto pristatymo Europos Parlamente metu kartu su partneriais iš Kipro, Čekijos, Rumunijos ir Europos moterų lobistinės organizacijos. Mus aktyviai palaikė Zita Gurmai, Europos Socialdemokratų partijos moterų grupės prezidentė  (PES Women President)

Atsiųsti priedą  (PDF, 265 KB)


Jūratė Puidienė
LSDMS sekretorė
tarptautiniams ryšiams