Renginiai ir naujienos

Spausdinti

LSDMS pasisako prieš Lietuvos lenkų rinkimų akcijos projektą uždrausti nėštumo nutraukimą ir kviečia Seimo narius nepalaikyti šio projekto

Lietuvos moterų socialdemokračių sąjungos ataskaitinės rinkiminės konferencijos REZOLIUCIJA

LSDMS pasisako prieš Lietuvos lenkų rinkimų akcijos projektą uždrausti nėštumo nutraukimą ir kviečia Seimo narius nepalaikyti šio projekto.

Moters pasirinkimo teisę gimdyti ar ne įtvirtina tarptautinės teisės aktai, kuriuos Lietuva yra įsipareigojusi vykdyti. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 str. įtvirtina kiekvieno asmens teisę į pagarbą jo privačiam ir šeimos gyvenimui, o aborto uždraudimas grubiai pažeistų šią moterų žmogaus teisę. Tarptautinė praktika, pavyzdžiui Lenkijos pavyzdys, rodo, kad aborto uždraudimas nesustabdo moterų nuo nepageidaujamo nėštumo nutraukimo – jos vyksta operacijai į kitas šalis, kyla pavojus moterų sveikatai ir gyvybei.

Abortų draudimas neskatina gimstamumo. Lenkijoje, kur abortas yra draudžiamas, gimstamumas mažėja. 2004 m. 1000 gyventojų teko 10,64 naujagimių, o 2012 – 9,96. Lietuvoje, priešingai, demografinė padėtis gerėja. 2004 m. 1000 gyventojų teko 8,49 naujagimiai, o 2012 m. – 9,34.

Mes, Lietuvos socialdemokratės, nelaikydamos nėštumo nutraukimo šeimos planavimo priemone, tvirtiname, kad turi būti užtikrinta moters teisė apsispręsti dėl nėštumo nutraukimo. Kartu kviečiame visus prisidėti prie nėštumų nutraukimo skaičiaus mažinimo, atsakingai planuojant tėvystę. Kviečiame visus prisidėti prie jaunimo lytinio ugdymo bei rengimo šeimai, kurios pagrindai – pagarba vienas kitam, atsakomybė ir lyčių lygybė. Raginame didinti kokybiškų kontraceptinių priemonių prieinamumą, ypač socialiai pažeidžiamoms grupėms. Šios priemonės sudarytų sąlygas ir toliau mažinti nėštumų nutraukimų skaičių iki minimumo, kuris per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo dvigubai (1).


(1) Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis 2004 m. buvo atlikta 10 644 dirbtinių abortų, o 2011 m. – 6205.

 
Palanga, 2013-04-12