Renginiai ir naujienos

Spausdinti

LSDMS Tarybos posėdis Birštone

Visai nežiemiškai lyjantį šeštadienio rytą, Birštone vyko Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) tarybos posėdis.

Moterys susirinko apsvarstyti bei įvertinti Seimo rinkimų rezultatus, naujojo Seimo sudėtį, įvertinti moterų galimybes jame, suplanuoti būsimus darbus, aptarti moterų kandidatūrą į pavasarį vyksiančius LSDP pirmininko rinkimus, apžvelgti politines aktualijas ir pan.

LSDMS pirmininkė Birutė Vėsaitė pažymėjo, kad blogus rinkimų rezultatus socialdemokratams galėjo lemti prasta komunikacija, pernelyg maža gerųjų žinių informacijos sklaida, skubotas prieštaringai vertinamo naujojo Darbo kodekso priėmimas, prastas darbas su jaunimu bei jaunimo organizacijomis. „Neapgalvotais sprendimais, išankstiniais nusistatymais mes praradome žmonių pasitikėjimą, pametėme jaunų rinkejų balsus, veltui iššvaistėme aukštus partijos reitingus“ – kalbėjo B. Vėsaitė.

Pirmininkės pavaduotoja Giedrė Purvaneckienė, pabrėžė, jog pagrindinis dalykas, ką mes privalome daryti visuose lygmenyse - tai laikytis partijos statuto. Nesilaikant statuto vyksta saviveikla, trūksta suderintų veiksmų. Chaosas partijoje tiesiogiai atspindi ir rinkimų rezultatus.

Aptardama rinkimų rezultatus ir jų pamokas G. Purvaneckienė pateikė skaičius iš kurių matyti, kad moterų skaičiaus progresas parlamente ne tik labai mažas, bet ir neigiamas: praeitą kadenciją moterų Seime buvo - 24,1% dabar - 21,3%, LSDP frakcijoje moterų yra penktadalis, o vienmandatėje moterų apskritai neišrinkta.

Apžvelgdama esamą padėtį ir ko galima tikėtis is šio Seimo, pranešėja buvo griežta: nėra nei vienos moters - moterų judėjimo lyderės, Valstiečių ir žaliųjų programa moterims nežada nieko gero,o Vyriausybės programoje apskritai nėra vietos lyčių lygybei, kol kas neregistruota moterų grupė parlamente ir t.t. Moterų lyderių trūkumą lemia ir bendros moterų problemos rinkimų kampanijoje. Pirmiausia sunku įtikinti, kad moterys lyderės turi turėti savo vietas pirmajame dešimtuke, negalima riboti galimybės LSDMS iškelti moteris, absoliučiai neaiškus rinkiminio sąrašo sudarymas pagal mistinę formulę, kurios niekas nematė, todėl, neaišku, kiek pats pirmininkas sąraše perkilnojo kandidatų pozicijas, taip nenoras savo gretose turėti moteris-lyderes, o tik skatinant į sąrašus kelti moteris be iniciatyvos ir kompetencijos, skirtinga finansinė parama kandidatėms rinkimų metu ir pan.

Nors panašiai pusę narių partijoje sudaro moterys, tačiau su moterimis partijoje nesiskaitoma, nepripažįstama jų kompetencija, nebent yra primygtinai reikalaujama. Vienintelis moterų laimėjimas - kvotos, bet ir jos dažniausiai dėl aukščiau išvardintų priežasčių neveikia. Čia įsišakniję išsigalvojimai, išsisukinėjimai, kad nereikėtų laikytis statuto, informacijos slėpimas, nepripažįstant jaunų merginų kompetencijos ir iškeliant mažiau kvalifikuotus jaunuolius.

Reikia daug ką nuveikti: pvz. taisyti partijos statutą, leisti LSDMS siūlyti savo kandidatūrą į LSDP pirmininko poziciją. Tam, kad sugrįžti prie partijos ideologijos, būtina žinoti ką svarsto, kuo gyvena bei kvėpuoja Europos socialistai, dabar mes to nesekam, nežinom, murkdomės savo pačių intrigose. Būtina šviestis organizuojant ideologinio pobūdžio mokymus skyriuose; Atkurti autonominius ryšius su PES Women ir aktyviai dalyvauti jų veiklose; Sukurti dalykinius komitetus, darbo grupes, kurti koncepcijas; Užtikrinti, kad moterys dalyvautų programų rašyme; Pristatant LSDMS dokumentus reikalauti juos pripažinti, o ne stengtis įtikinti jų naudingumu; Sudaryti moterų rezervinį sąrašą bet kurioms pareigoms; Visoms Tarybos narėms suteikti po konkrečią atsakomybės sritį; Sugriežtinti klubų skyrių bei Tarybos narių atskaitomybes; Įvesti Tarybos narių metines ataskaitas; Stiprinti solidarumą tarp moterų ir pan.

Šiame susirinkime operatyviai buvo sudaryta LSDMS statuto taisymo darbo grupė. Joje: B. Vėsaitė, G. Purvaneckienė, V. Bartašienė, V. Malakauskienė, A. Lavris, O. Leiputė, I. Kizienė.

Pirmininkės pavaduotoja Margarita Jankauskaitė pažymėjo, kad būtina spartesnė bei tikslesnė informacijos sklaida platesniam auditorijos pasiekiamumui. Reikia konsoliduotis, kad mūsų žinios, mitingai, protestai prieš viduramžiškus sprendimus, paminančius žmogaus orumą, o kartais ir sveiką protą, būtų išgirsti kuo operatyviau. Todėl, dėl geresnės informacijos sklaidos LSDMS atsakingajai koordinatorei Irenai Dranseikienei bendradarbiaujant kartu su apskričių koordinatorėmis pavesta iki 2017 m. sausio 20 d. patikslinti kuruojamų klubų moterų sąrašus nurodant ir jų elektroninius paštus.

LSDMS taryba svarstydama galimas kadidatūras į LSDP pirmininkus, vieningai nutarė, kad bičiulė Vilija Blinkevičiūtė verčiausia užimti LSDP pirmininkės postą.

Vilma Vaitiekūnaitė spėjusi sudalyvauti Prahoje vykusiame PES Women Statutiniame susitikime, trumpai apžvelgė jame aptartus klausimus. PES Women Susitikimo metu aptarti praėjusių metų darbai, iniciatyvos. Patvirtintas 2017 metų biudžetas, preliminari darbotvarkė, numatomos iniciatyvos ir projektai. Nuspręsta minėti Vienodo atlygio už vienodą darbą (moterų) dieną - kovo 1-ąją. LSDMS prisijungs prie šios tarptautinės iniciatyvos ir dalyvaus šiai dienai skirtuose renginiuose. Susitikimo metu aptartas glaudesnis, įtraukus LSDMS ir PES Women bendradarbiavimas, galimybė rengti bendrus projektus ir iniciatyvas. Sutarta, jog PES Women rems LSDMS iniciatyvas dėl Pagalbinio apvaisinimo įstaymo ir kitais su moters reprodukcija susijusiais klausimais.

Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/lsdms.lt/

Jolanta Grigorjevienė
LSDMS viešųjų ryšių atstovė